Auto modemi sätted1

Autole on lisatud modem, mille abil saab auto Interneti-ühenduse luua. Interneti-ühendust saab Wi-Fi kaudu jagada.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage SideAuto modemi Internet ja valige seadistused.
  • Auto modemi Internet – valige, kas Interneti-ühenduseks kasutatakse automodemit.
  • Andmete kasutus – vastuvõetud ja saadetud andmete mahu nullimiseks valige Lähtesta.
  • Võrk
Vali sidefirma – võrguoperaatori automaatne või käsitsi valimine.
Andmerändlus Kui märkeruut on märgitud, püüab automodem luua internetiühendust ka siis, kui auto on välisriigis ja koduvõrgust väljas. Pidage meeles, et sellega võivad kaasneda suured kulud. Kontrollige oma koduriigi teenusepakkuja andme-roaming teenuse hinnakirja.
  • SIM-kaardi PIN
Muutke PIN-i – sisestage kuni neli numbrit.
Keelake PIN – valige, kas SIM-kaardile juurdepääsuks küsitakse PIN-koodi.
  • Saada nõutav kood – kasutatakse ettemaksuga kaardiga maksmiseks või kontojäägi kontrollimiseks. Funktsionaalsus oleneb teenusepakkujast.
  1. 1 Ainult teenusega Volvo On Call autod.

Kas sellest oli abi?