City Safety ristuvas liikluses

City Safety aitab sõidukijuhti pööramisel ja ristmikul teise vastutuleva sõiduki raja ületamisel.
P5-1507-CitySafety Korsande trafik
P5-Icon red circle 1 Sektor, kus funktsioon City Safety tuvastab ristuvat liiklust.

Et City Safety suudaks tuvastada kokkupõrge kursil olevaid sõidukeid, peab lähenev sõiduk sisenema sektorisse, kus City Safety saab olukorda analüüsida.

Täita tuleb ka järgmised kriteeriumid.
  • Teie auto ei tohi liikuda aeglasemalt kui 4 km/h (3 mph)
  • Teie auto peab parempoolse liiklusega riikides pöörama vasakule (vasakpoolse liiklusega riikides paremale)
  • Vastutuleva sõiduki tuled peavad põlema.

 Hoiatus

  • Funktsioon "City Safety ristuvas liikluses" on abivahend, mis aitab suurendada sõiduohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Vastu liikuva autoga kokkupõrkeohust hoiatused ja pidurdamisega sekkumine saabub tavaliselt liiga hilja.
  • Ärge oodake, kuni ilmub kokkupõrkehoiatus või kuni City Safety sekkub.
  • City Safety ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?