Nõuandeid Android Auto* kasutamiseks

Siin on mõned kasulikud nõuanded Android Auto kasutamiseks.
  • Veenduge, et rakendused oleksid uuendatud.
  • Autot käivitades oodake, kuni keskekraan on käivitunud, ühendage telefon ja seejärel avage rakendusevaatelt Android Auto.
  • Kui teil tekib Android Auto kasutamisel probleeme, lahutage Android-telefon USB-pesast ja ühendage see uuesti USB kaudu. Proovige rakendust telefonis sulgeda ja taaskäivitada.
  • Kui telefon on tarkvaraga Android Auto ühendatud, on võimalik meediumifaile Bluetoothi kaudu muus meediamängijas taasesitada. Bluetoothi funktsioon on Android Auto kasutamise ajal sees.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid