Funktsiooni Start/Stop tingimused

Funktsiooni Start/Stop töötamiseks peab mitu tingimust olema täidetud.

Kui mõni tingimus ei ole täidetud, kuvatakse juhi ekraanil vastav teade.

Mootor ei lülitu automaatselt välja

Mootori automaatseiskumine ei toimu järgmistes olukordades.

 • Auto pole saavutanud vähemalt ca. 10 km/h (6 mph) kiirust.
 • Pärast mitmekordset automaatset peatumist peab kiirus olema vähemalt ca. 10 km/h (6 mph), enne kui auto uuesti automaatselt seiskub.
 • Juht avas turvavöö.
 • akuvõimsus on allpool minimaalset lubatavat taset.
 • Mootor ei ole normaalsel töötemperatuuril.
 • Keskkonnatemperatuur on vähem kui -5 °C (23 °F) või rohkem kui u 37 °C (98 °F).
 • tuuleklaasi elektrisoojendus aktiveeritakse.
 • Auto salongi sisetingimused erinevad määratud väärtustest.
 • auto liigub tagurpidi.
 • Käivitusaku temperatuur on väljaspool alumist või ülemist piirväärtust.
 • Juht liigutab intensiivsemalt rooli.
 • tee on väga järsu kaldega.
 • Kapott on avatud.
 • Kõrgustes sõitmisel, kui mootor pole saavutanud õige töötemperatuuri.
 • ABS-süsteem on aktiveeritud.
 • Tugeval pidurdamisel (isegi ilma ABS-süsteemi sekkumiseta).
 • Lühikese perioodi jooksul toimunud mitu käivitust aktiveerisid starteri termokaitsme.
 • Heitgaasisüsteemi osakestefilter on ummistunud1.
 • auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis.
 • Käigukast ei ole normaalsel töötemperatuuril.
 • Käigukang on asendis M (±).

Mootor ei käivitu automaatselt

Järgmistel juhtudel ei käivitu mootor pärast automaatset seiskumist automaatselt:

 • Juht on turvavööga kinnitamata, käigukang on asendis P ja juhiuks on avatud – käivitamiseks toimige tavapärasel moel.

Mootor käivitub automaatselt, ilma et peaks piduripedaali vabastama

Järgmistel juhtudel käivitub mootor automaatselt, isegi kui juht ei võta jalga gaasipedaalilt.

 • Salongis olev niiskus koguneb akendele.
 • Auto salongi sisetingimused erinevad määratud väärtustest.
 • Esineb ajutine tugevvoolukiirendus või aku võimsus langeb alla madalaima lubatava taseme.
 • Piduripedaali korduv vajutamine.
 • Kapott on avatud.
 • Kui auto peatub automaatselt, ilma et oleks täiesti seisma jäänud, hakkab auto liikuma või suurendab pisut kiirust.
 • Juhi turvavöö on avatud, kui käigukang on asendis D või N.
 • Käigukang viiakse asendist D asendisse R või M (±).
 • Juhiuks avatakse, kui käigukang on asendis D – kostub helisignaal ning tekstsõnum märgib, et süüde on sees.

 Hoiatus

Ärge avage kapotikaant, kui mootor on automaatselt seiskunud. Enne kapotikaane avamist lülitage mootor tavaviisil välja.
 1. 1 Kehtib diiselmootoriga autodele.

Kas sellest oli abi?