Võtmeta lukustamine ja lukust avamine*

Auto saab väljastpoolt lukustada ja lukust avada ukse või tagaluugi käepidemetega, kui auto on varustatud võtmeta lukustamise / lukust avamise funktsiooniga (Passive Entry)*.

P5-1519- dörrhandtag beröringskänslig yta
  1. P5-Icon red circle 1Puutetundlik süvend lukustamiseks
  2. P5-Icon red circle 2Puutetundlik pind lukust avamiseks
P6-1746-XC40-Tailgate handle
Kummikattega surveplaati kasutatakse ainult lukust avamiseks.

 Märkus

Selleks, et lukustamine ja lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses.

 Märkus

Kui kaugjuhtimispult on tööulatuses, siis võib süsteem auto pesemisel aktiveeruda.

Võtmeta lukustamine

Auto lukustamiseks peavad kõik uksed olema suletud. Tagaluuk võib olla avatud, kui lukustate küljeukse käepidemest.

Kui uks on suletud, puudutage märgitud pinda ukse välisel käepidemel või vajutage enne tagaluugi sulgemist tagaluugi allserval olevat lukustusnuppu1.
Esiklaasi näidikul olev lukustuse märgutuli hakkab vilkuma.

Kõigi külgakende ja katuseluugi* korraga sulgemiseks vajutage sõrmega käepideme väliskülje puutetundlikku süvendit, kuni kõik külgaknad ja katuseluuk on suletud.

Lukustamine, kui tagaluuk on lahti

 Märkus

Kui auto lukustati siis, kui tagaluuk on lahti, ärge unustage kaugjuhtimispulti pakiruumi, kui tagaluuk pannakse kinni ja auto on täiesti lukus2.

Võtmeta lukust avamine

Haarake ukse käepidemest või vajutage tagaluugi käepideme all olevat kummikattega surveplaati, et auto lukust avada.
Esiklaasinäidikul olev lukustuste märgutuli kustub, mis kinnitab, et auto on lukust avatud – avage uksed ja tagaluuk nagu tavaliselt.

Automaatne taaslukustamine

Juhul kui kahe minuti jooksul pärast luku avamist ei avata ühtki ust ega tagaluuki, lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon vähendab ohtu, et auto jäetakse kogemata lukustamata.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib elektrilise tagaluugiga autodele*.
  3. 2 Kui tuvastatakse, et võti on auto sees, siis tagaluuk ei lukustu selle sulgemisel.

Kas sellest oli abi?