Funktsiooni Pilot Assist ajaintervalli määramine

Rakendust Pilot Assist on võimalik seadistada erinevate ajavahemikega.
P5-1646-Pilot Assist symbol Avstånd + Styrning UTAN nr

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida erinevaid ajavahemikke, mida kuvatakse juhiekraanil 1–5 horisontaalse joonena – mida rohkem on jooni, seda pikem on ajavahemik. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

 Märkus

Kui juhiekraanil on auto ja rooli sümbol, jälgib süsteem Pilot Assist eesolevat sõidukit eelmääratud pikivahega.

Kui kuvatakse ainult rool, pole mõistliku pikivahe sees ühtegi ees liikuvat sõidukit.

P5-1646-PilotAssist avstånd
Ajaintervalli määramine1.
 1. P5-Icon red circle 1Vähendage ajaintervalli
 2. P5-Icon red circle 2Suurendage ajaintervalli
 3. P5-Icon red circle 3Vahemaa hoiatus
Pikivahe suurendamiseks või vähendamiseks vajutage roolil nuppe (1) või (2).
Pikivahe märgutuli (3) näitab kehtivat pikivahet.

Eespool liikuva sõidukiga sama kiiruse ja pikivahe hoidmiseks võimaldab Pilot Assist pikivahet teatud tingimustel sujuvalt hoida. Näiteks aeglastel kiirustel suurendab rakendus Pilot Assist pikivahet veidi.

 Märkus

 • Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.
 • Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.
 • Kui Pilot Assist on aktiveeritud, kuid tundub, et see ei reageeri kiiruse suurendamisele, võib põhjuseks olla see, et vahemaa eesoleva sõidukini on väiksem kui eelmääratud vahemaa.

 Hoiatus

 • Kasutage ainult vahemaad, mis hetkelistele liiklusoludele.
 • Pidage meeles, et lühike vahemaa piirab ootamatu liiklusolukorra ilmnemisel reageerimiseks ja tegutsemiseks jäävat aega.

Valimine, kuidas Pilot Assist säilitab vahemaa* eesoleva sõidukiga

Juht saab valida erinevaid sõidustiile, et määrata, kuidas Pilot Assist eesoleva sõidukiga pikivahet hoiab. Valiku saab teha sõidurežiimi juhtnupuga DRIVE MODE.

Valige üks järgmistest suvanditest.
 • Eco - Pilot Assist keskendub optimaalse kütusekulu hoidmisele, mis tähendab, et pikivahe eesoleva sõidukiga on suurem.
 • Comfort - Pilot Assist keskendub sellele, et hoida eelmääratud pikivahet eesoleva sõidukiga võimalikult sujuvalt.
 • Dynamic - Pilot Assist keskendub sellele, et hoida eelmääratud pikivahet eesoleva sõidukiga võimalikult täpselt, mis võib teatud juhtudel tähendada ootamatut kiirendamist/pidurdamist.

Vaadake lisateavet jaotisest "Sõidurežiimid".

Lisateavet leiate jaotistest "Kiirushoidiku kiiruse reguleerimine" ja "Sõidurežiim ECO".

 1. 1 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
 2. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?