Automaatne pidurdamine kohanduva kiirusehoidiku kasutamisel

Kohanduval kiirusehoidikul (ACC1) on ummikutes sõitmiseks ja seismiseks spetsiaalne pidurifunktsioon.

Pidurifunktsioon ummikutes sõitmiseks ja seismiseks

Lühemate peatuste korral ummikutes või valgusfoori taga taastub sõitmine automaatselt, kui peatus ei kesta kauem kui umbes 3 sekundit – kui eesolev auto hakkab liikuma hiljem, lülitub kohanduv kiirusehoidik automaatpidurdusel ooterežiimi.

Taasaktiveerige kohanduv kiirushoidik ühel viisil järgmistest.
 • Vajuta rooli nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet.
 • Vajutage gaasipedaal lõpuni alla.
Kohanduv kiirushoidik jätkab ees liikuva sõiduki järgimist, kui see hakkab 6 sekundi jooksul liikuma.

 Märkus

ACC suudab autot paigal hoida maksimaalselt 5 minutit – seejärel rakendatakse seisupidur ja adaptiivne kiirushoidik lülitub välja.

Enne adaptiivse kiirushoidiku taaskäivitamist tuleb seisupidur vabastada.

Automaatse pidurdamise lõpetamine

Teatud oludes automaatne pidurdamine seisma jäämisel lõppeb ja kohanduv kiirushoidja lülitub ooterežiimi. See tähendab, et pidurid on vabastatud ja on võimalik, et auto hakkab veerema. Seega tuleb autoga kohalseismiseks juhil endal jalga piduripedaalil hoida.

See võib juhtuda järgmistes oludes:
 • juht paneb jala piduripedaalile
 • seisupidur on rakendatud
 • käigukang liigutatakse asendisse P, N või R
 • juht seadistab kohanduva kiirushoidiku ooterežiimi.

Seisupiduri automaatne rakendamine

Teatud oludes rakendatakse auto paigal hoidmiseks seisupidur.

Juhtub, kui kohanduv kiirehoidik hoiab autot jalgpiduriga paigal ja:
 • juht avab autoukse või teeb turvavöö lahti
 • ACC on hoidnud autot paigal kauem kui 5 minutit
 • pidurid kuumenevad üle
 • juht lülitab mootori välja käsitsi
 1. 1 Adaptive Cruise Control

Kas sellest oli abi?