Kaartide* uuendamine arvuti ja USB abil

Internetiga ühendatud arvutist võib USB-mällu alla laadida uusi kaarte ja kanda need USB-mälust autole.

Ettevalmistus

P5-1507-Nav-MapCare Princip USB
Värskendamine arvuti ja USB-mälu kaudu

USB-mälu

Uuendamise haldamiseks peab USB-mäluseade vastama järgmistele nõuetele.

ParameeterNõuded
USB standard (1.0/2.0/3.0)Vähemalt 2.0
Failisüsteem (Ext2/NTFS/FAT32)FAT32
Maht (8/16/32/64 GB)Kaardifailide suurus sõltub riigist. Avage ettevõtte Volvo Cars tugileht (support.volvocars.com) ja vaadake failisuurust vastava riigi jaoks jaotisest "Üksikasjalik teave".

Märkige kehtiv kaardiversioon üles

P5-1617-Icon-App screen-OTA
Puudutage rakenduse vaates Kauguuenduse teenus.
P5-1717-Navi Down arrow
Piirkonna laiendamiseks puudutage noolt.
Kuvatakse detailne kaart.
Märkige kaardikujutise all olev kaardiversiooni üles.

Kaardiandmete laadimine Internetist USB-mäluseadmele

Hoidke USB-mälu ja märgitud kaarditeave valmis.
Minge internetiühendusega arvutis Volvo Cars tugiteenuse lehele (support.volvocars.com).
Valige kaardid, auto mudel ja mudeliaasta.
Klõpsake uuendataval piirkonnal.
Kuvatakse piirkonna kaardikujutis koos teabega kõige uuemate kaardiandmete kohta.
Kontrollige, kas kaardiversioon on autos olevast uuem.
Ühendage arvutiga USB-mälu ja laadige uuendus USB-mällu.

Allalaadimisajad võivad sõltuda kaardi suurusest ja ühenduse ribalaiusest.

Kaardiandmete laadimine autosse USB-mäluseadmest

USB-mälupulgalt seadmesse edastamiseks kuluv aeg oleneb kaardiandmete suurusest. Värskendada saab ka sõitmise ajal. Kui installimine ei ole auto seiskamiseks lõpetatud, jätkub värskendamine järgmisel sõidukorral.

Uuendamine

Aktiveerige navigatsioonisüsteem.
Ühendage USB-mäluseade auto USB-pessa. Kui autos on kaks USB-pesa, ei tohi teine olla kasutuses.
Navigatsioonisüsteem tuvastab uuenduse olemasolu automaatselt ja kaardi andmebaasi uuendamise ajal kuvatakse ekraanil protsentuaalselt, kui suur osa on valmis.

Individuaalse kaardipiirkonna uuendamine käivitub automaatselt.

Terve kaardi andmebaasi uuendamise käivitamiseks peab kasutaja puudutama valikut Kinnita – installimise tühistamiseks puudutage valikut Tühista.

Puudutage Kinnita ─ algab terve kaardi andmebaasi uuendamine ning keskekraanil kuvatakse protsessi edenemise teave.
Kesksel ekraanil näidatakse, kui ülekanne on lõpetatud. Eemaldage siis USB-mälu.
Taaskäivitage teabe-/meelelahutussüsteem.
Korrake eelmises jaotises "Märkige kaardi versioon üles" toodud etappe ja veenduge, et autosse edastati õiged kaardiandmed.

Katkestuses

Kui uuendamine katkeb, kuvatakse keskekraanil alati selgitav teade.

Mis juhtub, kui...Vastus
teabe-/meelelahutussüsteem uuendamise ajal välja lülitatakse?Protsess peatatakse ja jätkatakse süsteemi taasaktiveerimisel (nt mootori käivitamisel) poolelijäänud kohast uuesti.
USB-mälu eemaldatakse enne uuenduse lõpuleviimist?Protsess peatatakse ja USB-mälu taasühendamisel jätkatakse poolelijäänud kohast automaatselt.

Lisateavet vaadake ettevõtte Volvo Cars tugilehelt või küsige (support.volvocars.com) Volvo edasimüüjalt.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?