Sätete avamine keskekraanil

Valikut Seaded ja auto mitme funktsiooni teavet saab hallata keskekraanil.
P6-17w46-Settings menu highlighted in top view
Ülavaade valiku Seaded nupuga.
Ülakuva avamiseks vajutage vahekaarti või lohistage ekraanil ülevalt alla.
Sätete menüü avamiseks vajutage nuppu Seaded.
Puudutage ühte näidatud kategooriat ja liikuge alamkategooriatesse või vastavatesse sätetesse, milleks puudutage valikut veel kord.

Sätete menüüsse naasmiseks vajutage nuppu Tagasi.

Sätete menüü sulgemiseks vajutage nuppu Sulge.

Kas sellest oli abi?