Parkimisabi*

Funktsioon Park Assist Pilot aitab juhil kitsastes kohtades manööverdada. Auto ja takistuse vahelisest kaugusest annavad märku helisignaal ning keskekraanil olev graafika.
P5-1507-PAS screen view
Näide ekraanist, kus kuvatakse takistuse tsoonid ja anduri vaatenurgad.

Keskekraan kuvab ülevaate auto ja avastatud takistuse vahelisest suhtest.

Tähistatud ala näitab takistuse asukohta. Mida lähemal on auto sümbol tähistatud sektori kastile, seda lähemal on auto tuvastatud takistusele.

Mida lühem on vahemaa takistuseni, seda kiirem helisignaal kostab. Muu audiosüsteemist pärit heli lülitub automaatselt välja.

Eespool ja küljel olevatest takistustest teavitav helisignaal on aktiivne, kui auto liigub ja lülitub välja, kui auto on ligikaudu kaks sekundit paigal seisnud. Kui auto seisab paigal, on taga paiknevate takistuste helisignaal aktiivne.

Kui auto taga või ees oleva takistuseni on kuni 30 cm (1 jalg), on helisignaal pidev ja auto sümbolile lähim anduriväli on täidetud.

Parkimisabi helitugevust saab heli kuulmise ajal reguleerida keskkonsooli nupuga [>II]. Reguleerida saab ka ülakuva menüüvalikuga Seaded.

 Märkus

  • Helisignaal rakendub üksnes sõiduki marsruudil olevate objektide korral.

 Hoiatus

  • Parkimisabi on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Kaamera parkimisanduritel on pimealasid, kus olevaid takistusi ei tuvastata.
  • Olge eriti ettevaatlik auto lähedal olevate inimeste ja loomade suhtes.
  • Parkimisabisüsteem ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?