Isikuandmed ja Volvo On Call*

Isiklikud andmed, mida töödeldakse Volvo On Call teenuse ühenduse kaudu.

Volvo müügiettevõtted (vt allpool olevat tabelit) ja Volvo Car Corporation vastutavad teenusega seoses töödeldud isikuandmete eest. Kogu isikuandmete töötlemine toimub vastavuses heade tavade ja kehtivate seadustega.

RiikMüügiettevõtted
BelgiaVolvo Car Belux
TaaniVolvo Car Denmark A/S
UKVolvo Car UK Ltd
SoomeVolvo Car Finland Oy Ab
PrantsusmaaVolvo Car France
KreekaVolvo Car Hellas
Itaalia Volvo Car Italia S.p.A.
HollandVolvo Cars Nederland B.V.
Norra Volvo Car Norway AS
PoolaVolvo Car Poland Sp. z o.o.
PortugalVolvo Car Portugal S.A.
VenemaaVolvo Car Russia
ŠveitsVolvo Car Switzerland AG
Hispaania Volvo Car España S.L.U.
Rootsi Volvo Car Sweden AB
TšehhiVolvo Car Czech Republic s.r.o.
TürgiVolvo Car Turkey Otomobil Ltd.Şti.
SaksamaaVolvo Car Germany GmbH
ValgeveneVolvo Car Russia
UngariVolvo Autó Hungária Kft.
AustriaVolvo Car Austria GmbH

Andmetöötluse eesmärk

Volvo kasutab isikuandmeid koostööpartneritega nii EL/EEA siseselt kui ka väliselt, et pakkuda teenust ja seda arendada.

Milliseid isiklikke andmeid töödeldakse?

Seoses Volvo On Call-iga töödeldakse kolme liiki isikuandmeid.

  • Kliendi esitatavad isikuandmed Volvo On Call-i aktiveerimiseks ja muud Volvole esitatavad kontaktandmed, nagu nimi, aadress, telefoninumber, teenuse tüüp ja selle kestus.
  • Teatud sündmuse korral, mida Volvo On Call katab, saadab sõiduk automaatselt teavet. Seda tüüpi teade sisaldab sõiduki VIN-koodi, teenuse kasutamise aega, teenuse tüüpi, kas turvapadjad vallandusid, kas turvavöö pingutid vallandusid, kütuse kogust, sõiduki salongi temperatuuri ja välistemperatuuri, kas uksed ja aknad on lukus või avatud ning sõiduki viimast kuut asukohta.
  • Muu kliendiga seonduv teave hõlmab sõidukis olevate isikutega toimunud telefonikõnesid, teenust pakkunud klienditeenindust ja klienditeeninduse töötaja loodud kirjeid.

Kellel on isiklikele andmetele ligipääs?

Volvo kasutab teenuse pakkumiseks alltöövõtjaid. Need alltöövõtjad töötavad Volvo nimel ja võivad töödelda isiklike andmeid ainult teenuse pakkumise ulatuses. Kõik alltöövõtjad on lepinguga seotud ja peavad käsitama isikuandmeid salajastena ning seadusega kooskõlas.

Sortimisprotseduurid

Volvo On Call teenuse pakkumiseks vajalikke isiklikke andmeid säilitatakse lepinguperioodi vältel ja seejärel nii kaua, kui seda on Volvol vaja seaduses kirjeldatud kohustuste täitmiseks. Volvo On Call-iga kaetavate sündmuste käigus loodud andmed kustutakse kolme kuu möödumisel toimunud õnnetusest.

Väljavõtted registrist ja parandused

Eraisikud võivad taotleda valede andmete parandamist ning väljavõtteid registrist, kus näidatakse isiklike andmete töötlemist. Andmete parandamiseks võtke ühendust Volvo klienditeenindusega. Registri väljavõttetaotlus tuleb esitada kirjalikult, esitaja peab selle allkirjastama ning see peab sisaldama nime, aadressi ja kliendinumbrit. Taotlus tuleb saata aadressil Volvo Personvagnar AB, Data Protection Officer, Dept. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sweden.

Luba isiklike andmete töötlemiseks

Selles dokumendis sätestatud juhiste alusel tellimuse aktiveerimiseks nõustub kasutaja Volvo On Call-i teenuse kasutamisel esitatud isikuandmete töötlemisega.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?