Punase võtme sätted*

Tavalise kaugjuhtimispuldi omanik saab määrata üksuse Red Key sätted. Teatud juhiabifunktsioonid on alati aktiivsed.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage SüsteemJuhiprofiilidPunane võti.
Määrata saab järgmised seaded.
 • Adaptive Cruise Controli määratud ajavahe
 • Vähendatud maksimaalne helitugevus
 • Max kiiruspiirang
 • Kiirusepiirangu hoiatus

Kohanduv kiirusehoidik*:

 • Esmakordse seadistuse väärtus: Kõige pikemad intervallid

Vähendatud maksimaalne helitugevus(sees/väljas).

 • Esmakordse seadistuse väärtus: Sees

Kiiruspiiraja (sees/väljas):

 • Seadistuse intervall: 50-250 km/h (30-160 mph)
 • Esmakordse seadistuse väärtus on 120 km/h (75 mph)
 • Väärtuste samm: 1 km/h (1 mph)
P5-15w19-XC90H-Symbol-Restricted Key Limit

Juhiekraanil kuvatakse sümbol ja teade

Punane võti Kiirusepiirangut ei saa ületada.

Kiiruse meeldetuletus (sees/väljas).

 • Seadistuse intervall: 0-250 km/h (0-160 mph)
 • Esmakordse seadistuse väärtused on 50, 70 ja 90 km/h (30, 45 ja 55 mph)
 • Väärtuste samm: 1 km/h (1 mph)
 • Üheaegsete meeldetuletuste maksimaalne arv: 6

Juhiabi funktsioonid

Piirangutega võtme (Red Key) kasutamisel on järgmised juhi abifunktsioonid alati aktiivsed.

 • Blind Spot Information (BLIS) pimenurga hoiatussüsteem*
 • Sõidurajaabi (LKA)*
 • Pikivahe hoiatus*
 • City Safety
 • Driver Alert Control (DAC)*
 • Liiklusmärkide teave*
 1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?