Telefonisätted

Kui telefon on autoga ühendatud, saab teha järgmisi seadistusi.
Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage SideTelefon ja valige seadistused.

  • Helina toonid – helina valimine. Võimalik on valida telefoni või auto helinat. Kõik telefonid pole ühilduvad ja seetõttu ei saa nende helinaid autos kasutada. Ühilduvusteavet leiate aadressilt support.volvocars.com.
  • Sortimisjärjekord – kontaktide loendi sortimisjärjestuse valimine.

Kas sellest oli abi?