Aktiivne parkimisabi*

Aktiivne parkimisabi (PAP1) aitab juhil parkimiskohale parkida või parkimiskohalt lahkuda.

PAP kontrollib kõigepealt, kas ruumi on piisavalt; kui on, juhib see auto parkimiskohale.

Keskekraan kuvab sümbolite, graafika ja teksti abil toimingud, mida teha ning annab teada, millal neid täpselt teha tuleb.

 Hoiatus

  • Funktsioon PAP on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Olge eriti ettevaatlik auto lähedal olevate inimeste ja loomade suhtes.
  • PAP ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

 Märkus

Parkimisabi mõõdab kaugust ja pöörab rooli – juhi ülesanne on teha järgmist.

  • Jälgida hoolikalt auto ümbrust
  • Järgida keskekraanil olevaid juhiseid
  • Valida käik (edasi/tagasi) - helisignaal näitab, millal juht peaks käiku vahetama
  • Hoida ohutut kiirust
  • Pidurdada ja peatada auto
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Park Assist Pilot

Kas sellest oli abi?