Käivita auto

Auto saab käivitada rooli kõrval oleva käivitusnupuga, kui kaugjuhtimispult on salongis.

P6-1746-XC40-engine start button
Käivitusnupu asukoht.

 Hoiatus

Enne sõidu alustamist tehke järgmist.

  • Kinnitage turvavöö.
  • Reguleerige paika iste, rool ja peeglid.
  • Veenduge, et piduripedaali saab korralikult alla vajutada.

Kaugjuhtimispulti ei kasutata füüsiliselt käivitamiseks, sest autol on võtmeta käivitamise tugi (Passive Start).

Auto käivitamiseks toimige järgmiselt.
Kaugjuhtpult peab asuma autos. Süsteemiga Passive Start autode puhul peab võti paikneva salongi esiosas. Võtmeta lukustamise / lukust avamise süsteemiga* autode puhul võib võti paikneda autos suvalises kohas.
Hoidke piduripedaali täiesti allavajutatuna1. Automaatkäigukastiga autode puhul veenduge, et valitud on käik P või N. Manuaalkäigukastiga autode puhul veenduge, et käigukang oleks neutraalasendis või siduripedaal alla vajutatud.
Vajutage käivitusnuppu.

Mootori käivitamisel töötab starter niikaua, kuni mootor käivitub või selle ülekuumenemise kaitse sisse lülitub.

P6-1746-XC40-Storing key/backup reader
Tagavaralugeri asukoht

Kui juhiekraanil kuvatakse käivitamisel teade Autovõti puudub, pange kaugjuhtimispult tagavaralugeri kõrvale. Seejärel üritage autot uuesti käivitada.

 Märkus

Kui kaugjuhtpult on asetatud varulugeja juurde, veenduge, et selle läheduses poleks auto võtmeid, metallesemeid või elektroonilisi seadmeid (nt mobiiltelefonid, tahvelarvutid, sülearvutid või laadijad). Kui varulugeja lähedal on mitu võtit, võivad need üksteise töös häiringuid põhjustada.

 Oluline

Kui mootor 3. käivituskorra peale ei käivitu, oodake enne uuesti käivitamist 3 minutit. Lase akul toibuda – see suurendab käivitusvõimsust.

 Hoiatus

Kui autost lahkute, eemaldage alati kaugjuhtpult autost ning veenduge, et auto elektrisüsteem on süüteasendis 0. See on eriti oluline siis, kui lapsed jäävad autosse.

 Märkus

Külmkäivitusel võib teatavat tüüpi mootoritel tühikäigu pöörete arv olla normaalsest tunduvalt suurem. See on mõeldud selleks, et väljalaskesüsteem saavutaks võimalikult kiiresti normaalse töötemperatuuri, et heitmeid võimalikult vähendada ja sellega keskkonda kaitsta.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kui auto liigub, piisab mootori käivitamiseks nupu vajutamisest.

Kas sellest oli abi?