Lasteistmed

Laste sõitmisel autos tuleb alati kasutada sobivaid laste turvatoole.

Lapsed peavad istuma mugavalt ja ohutult. Veenduge, et turvatool paigutatakse, paigaldatakse ja seda kasutatakse õigesti.

Vaadake alltoodud joonistel kujutatud lapse turvatooli nõuetekohast paigaldamist.

 Märkus

Laste turvavarustuse kasutamisel on tähtis lugeda kaasas olevaid paigaldamisjuhiseid.

Kui lapse turvavarustuse paigaldamisel tekkib küsimusi, küsige tootjalt selgemaid juhiseid.

 Märkus

Ärge jätke lapse turvatooli kunagi lahtiselt autosse. Kinnitage see alati turvatooli tootja juhiseid järgides (ka siis, kui turvatooli ei kasutata).

Kas sellest oli abi?