kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult lukustab ja avab lukust uksed, tagaluugi ning kütusepaagi korgi. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

16w17 - SPA - Remote Keys overview both variants
Kaugjuhtimispult1 (vasakul) ja nuputa võtmesilt (Key Tag)* (paremal).

Kaugjuhtimispulti ei kasutata füüsiliselt käivitamiseks, sest autol on standardina võtmevaba käivitamise tugi (Passive Start). Võti peab auto käivitamiseks paikneva salongi esiosas, nt juhi taskus või tunnelkonsooli topsihoidikus.

Valikuna on saadaval ka uste ja tagaluugi (Passive Entry*) võtmevaba lukustamine ja lukust avamine. Võtme tööraadius on ligikaudu 1,5 meetrit poolringis (5 jalga) (vaadatuna juhiukse juurest) ja ligikaudu 1 meeter (3 jalga) (vaadatuna tagaluugi juurest).

Võtmeta käivitamise, lukustamise ja lukust avamise süsteemi kaugjuhtimispult võib süsteemi toimimiseks ning auto käivitamiseks paikneda salongis suvalises kohas või pakiruumis.

Kõiki auto kaugjuhtimispulte saab siduda auto ainulaadsete seadetega juhiprofiiliga. Kui kasutatakse teatud profiiliga pulti, kohandatakse auto seadeid profiili järgi.

Nuputa võti (võtmesilt) (Key Tag)

Võtmeta lukustamise ja avamise süsteemiga* autodel on ka veidi väiksem ja kergem nuputa võti (Key Tag). See toimib võtmeta käivitamisel ning lukustamisel ja lukust avamisel samamoodi nagu tavaline kaugjuhtimispilt2. Sellel puudub eemaldatav puldivõti ja selle akut ei saa vahetada.

Puldi juhtnupud

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Kaugjuhtimispuldil on neli nuppu – üks vasakul ja kolm paremal1.
  1. P5-1507 Remote key icon for lock/global close  Lukustamine – nupu vajutamisel lukustatakse kõik uksed, tagaluuk ja kütusepaagi kork ning aktiveeritakse* alarm.
  2. Kõigi akende ja panoraamkatuse* samaaegseks sulgemiseks hoidke nuppu all.
  3. P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking  Lukust avamine – nupu vajutamisel tehakse uksed ja tagaluuk lukust lahti ning lülitatakse välja alarm.
  4. Pikem vajutus avab kõik aknad korraga3.
  5. P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing  Tagaluuk – avatakse üksnes tagaluugi lukk ja lülitatakse välja alarm. Elektriliselt juhitava tagaluugiga autol* avaneb automaatselt pärast nupu allhoidmist. Kui nuppu all hoida, sulgub ka tagaluuk – kostab hoiatussignaal.
  6. P5-1507 Remote key icon for panic alarm  Häirefunktsioon – kasutatakse tähelepanu äratamiseks hädaolukorras. Suunatulede ja helisignaali aktiveerimiseks vajutage nupule ja hoidke seda all vähemalt 3 sekundit all või vajutage seda 3 sekundi jooksul kaks korda. Funktsiooni saab sama nupu abil välja lülitada, hoides nuppu vähemalt 5 sekundit all. Muidu lülitub funktsioon automaatselt kolme minuti möödumisel välja.

 Hoiatus

Kui keegi jääb autosse, siis veenduge, et elektrilised aknad ja panoraamkatus* ei saaks voolu. Selleks võtke kaugjuhtimispult autost lahkumisel alati kaasa.

 Märkus

Võtke arvesse kaugjuhtimispuldi/Key Tag autosse lukustamise ohtu.

Autosse jäetud kaugjuhtimispult/Key Tag deaktiveeritakse auto lukustamisel ja signalisatsiooni sisselülitamisel muu kehtiva võtme abil. Samuti deaktiveeritakse turvariivi (Deadlock) funktsioon.

Deaktiveeritud võti aktiveeritakse auto lukust avamisel uuesti.

Sidetõrked

Elektromagnetväljad ja -kiirgus võivad kaugjuhtimispuldi võtmevaba käivitamise ning lukustamise ja lukust avamise* funktsioonide tööd häirida.

 Märkus

Vältige kaugjuhtimispuldi hoidmist metallist esemete või elektrooniliste seadmete, näiteks mobiiltelefonide, tahvelarvutite, sülearvutite või nende laadijate läheduses – eelistatavalt mitte lähemal kui 10-15 cm 4-6 tolli.

Kui töö on jätkuvalt häiritud, kasutage avamiseks kaugjuhtimispuldi võtit ja asetage alarmi väljalülitamiseks võti auto panipaika.

 Märkus

Kui kaugjuhtimispult on asetatud varulugejasse, veenduge, et selle läheduses poleks auto võtmeid, metallesemeid või elektroonilisi seadmeid (nt mobiiltelefonid, tahvelarvutid, sülearvutid või laadijad). Kui panipaigas on mitu autovõtit, võivad need üksteise töös häiringuid põhjustada.
  1. 1 Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Võti on veekindel kuni sügavuseni ligikaudu 10 meetrit (30 jalga) kuni 60 minutiks, mis võimaldab seda kasutada veega seotud tegevustes.
  4. 3 Üldist õhutusfunktsiooni saab kasutada näiteks auto kiiresti õhutamiseks kuuma ilmaga.

Kas sellest oli abi?