Süüterežiimi valimine

Auto elektrisüsteemile saab määrata eri tasandid/asendid, mille tõttu saab kasutada eri funktsioone.

Süüteasendi valimine

P6-1746-XC40-engine start button
Käivitusnupu asukoht.
  • Süüteasend 0 – avage auto lukust ja hoidke kaugjuhtpulti autos.

 Märkus

Tasemeni I või II jõudmiseks ilma mootorit käivitamata - ärge vajutage nende süüteasendite valimisel piduri- või manuaalkäigukastiga autodel siduripedaali alla.
  • Süüteasend I – vajutage käivitusnupp alla ja vabastage see.
  • Süüteasend II – vajutage ja hoidke nuppu all umbes 5 sekundit. Seejärel vabastage lukustusnupp.
  • Tagasi süüteasendisse 0 – süüteasendisse 0 naasmiseks asendist I ja II vajutage käivitusnuppu.

Kas sellest oli abi?