Automaatse kiiruspiiraja kõrvalekalde muutmine

Automaatse kiiruspiiraja funktsiooni (ASL1) kasutamisel saab määrata erinevad kõrvalekalde astmed.

Kehtivat kiiruspiirangut saab suurendada/vähendada. Kui auto järgib näiteks kiiruspiirangut 70 km/h (43 mph), saab juht määrata liikumiskiiruseks nt 75 km/h (47 mph).

P5-1546-ASL rattknappar
Funktsioonide nupud ja sümbolid2.
Vajutage roolirattal nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp + (1) kuni näit 70 km/h (43 miili tunnis) spidomeetri keskel (4) muutub näiduks 75 km/h (47 miili tunnis).

Seejärel kasutab auto valitud tolerantsi 5 km/h (4 miili tunnis), kui tuvastatakse 70 km/h (43 miili tunnis) liiklusmärke.

Kõrvalekaldest peetakse kinni niikaua kuni möödutakse kõrgema või madalama väärtusega liiklusmärgist - siis alustab auto märgil määratud kiiruse jälgimist ning kõrvalekalle kustutatakse mälust.

Kui liiklusmärkide teabe* funktsioon on aktiivne, kuvatakse märgitud kiiruspiirang PUNASE indikaatoriga spidomeetril.

Kõrvalekallet muudetakse samal moel nagu kiiruspiiraja seadistust.

 Märkus

Maksimaalne valitav hälve on +/- 10 km/h (5 mph).
  1. 1 Automatic Speed Limiter
  2. 2 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
  3. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?