Juhtimisabi koos sõidurajaabiga

Juhtimisabi LKA1 toimimise eelduseks on, et juht hoiab käsi roolil. Süsteem jälgib seda pidevalt.
P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Kui juht ei hoia oma käsi roolil, kuvatakse juhiekraanil see sümbol ja teade, mis palub juhil auto roolimisega tegeleda:

  • Lane Keeping Aid Kasutage rooli
Kui juht ei alusta roolimist, ilmub sümbol uuesti koos hoiatava heli ja järgmise teatega.
  • Lane Keeping Aid Ooterežiim kuni rooli kasutamiseni

Kui juht ei alusta ikkagi roolimist, lülitub LKA1 ooterežiimi – funktsiooni saab kasutada alles pärast aktiivse roolimise alustamist.

  1. 1 Lane Keeping Aid

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?