City Safety, kui vältimismanöövrid on takistatud

Kui kokkupõrget ei saa üksnes roolimisega ära hoida, aitab City Safety juhti varem pidurdama hakkamisega.

City Safety aitab juhti hinnates pidevalt, kas autol on võimalik sooritada päästemanööver, kui aegalselt liikuv sõiduk või liikumatu sõiduk tuvastatakse liiga hilja.

P5-1617-s+v90 CitySafety Multi Target
Teie auto (1) "ei näe" võimalust vältida eespool olevat sõidukit (2) ja võib seetõttu varem pidurdada.
P5-Icon red circle 1Teie auto
P5-Icon red circle 2Aeglane/peatunud auto

City Safety ei sekku automaatse pidurdamisega seni, kuni juhil on endal võimalus kokkupõrget roolimismanöövriga vältida.

Kui aga City Safety eeldab, et päästmismanööver pole kõrval sõidurajal oleva liikluse tõttu võimalik, aitab funktsioon juhti, hakates automaatselt varem pidurdama.

 Hoiatus

  • Süsteemi City Safety võime prognoosida teatud olukordi on abivahend, mis aitab suurendada sõiduohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • City Safety ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

City Safety piirangud vältimismanöövrite takistamisel

 Märkus

Funktsioon kasutab auto kaamerat, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Kaamera piirangud".

 Märkus

Funktsioon kasutab auto andurit, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Radari piirangud".

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?