Kaardinavigatsiooni autoriõigus*

Autoriõiguste (© Copyright) kohta teabe saamiseks vt jaotist "Kaardinavigatsiooni litsentsileping".

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?