City Safety™

City Safety hoiatab juhti visuaalsete, heliliste ja pidurdushoiatustega, et aidata juhil märgata ootamatult ilmuvaid jalakäijaid, jalgrattureid, suuremaid loomi ning sõidukeid; seejärel üritab auto automaatselt pidurdada, kui juht ise mõistliku aja jooksul ei reageeri.
P5-1507-CitySafety Princip
Radariüksuse asukoht1.

City Safety võib ära hoida kokkupõrke või vähendada kokkupõrkekiirust.

City Safety aitab juhti kokkupõrkeohu korral jalakäija, suure looma, jalgratturi või teise sõidukiga.

City Safety funktsioon aitab juhil vältida kokkupõrget ummikutes, kui nt eesolevas liikluses toimuvad muutused, kuid juht ei pane seda tähele ja toimuda võib kokkupõrge.

Funktsioon aitab juhti ja pidurdab auto ähvardava kokkupõrkeohu korral, kui juht ise ei reageeri õigel ajal pidurdades ja/või kõrvale keerates.

City Safety rakendub lühikese äkkpidurdusena ja peatab auto tavapidurdamisele sarnaneval moel vahetult eesoleva sõiduki taga.

City Safety aktiveerub olukordades, kus juht oleks pidanud varem pidurdama hakkama, seetõttu ei saa see juhti ka alati aidata.

Tarbetu sekkumise vältimiseks on City Safety rakendusaeg planeeritud võimalikult hiliseks.

Tavaliselt märkab juht või reisija City Safety funktsiooni rakendumist ainult siis, kui kokkupõrkeoht on väga suur.

 Hoiatus

  • City Safety on abivahend, mis aitab suurendada sõiduohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • City Safety automaatpidurduse funktsioon võib kokkupõrke ära hoida või vähendada kokkupõrke kiirust, kuid pidurite maksimaalse tõhususe tagamiseks peab juht alati ka ise piduripedaali vajutama, isegi automaatse pidurdamise korral.
  • Hoiatus aktiveeritakse ainult suure kokkupõrkeohu korral, seetõttu ei tohi te kunagi ootama jääda, kuni antakse kokkupõrke hoiatus või kuni süsteem City Safety sekkub.
  • Jalakäija või jalgratturi eest hoiatamise ja pidurdamise funktsioon lülitub välja, kui sõidukiirus ületab 80 km/h (50 mph).
  • City Safety ei aktiveeri suure kiirenduse puhul ühtki automaatpidurdusfunktsiooni.
  • City Safety ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  • Soovitatav on kõik süsteemiga City Safety seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi süsteemi piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema (vt kõikide alamjaotiste linkide loendit).
  1. 1 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kas sellest oli abi?