Väikse kiirusega sõitmise* funktsiooni aktiveerimine ja deaktiveerimine funktsiooninupu abil

Kui auto keskkonsool ei sisalda sõidurežiimi nuppu, siis on selle keskekraani funktsioonikuval väikese kiiruse funktsiooninupp koos sättega Hill Descent Control.

Keskekraani funktsioonikuval väikse kiirusega sõitmise valimine

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage nuppu Hill Descent Control.

P5-1507-Hill descent control
Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.

Mootori väljalülitamisel keelatakse see funktsioon automaatselt.

 Märkus

Funktsioon lülitatakse välja, kui sõidate kiiresti, aeglasel sõitmisel tuleb see vajadusel uuesti aktiveerida.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?