Reaalajas liiklusteabe aktiveermine ja deaktiveerimine1

Internetiühendusega autos võib juht kasutada reaalajas liiklusteavet (RTTI2) navigeerimissüsteemis*.
RTTI aktiveeritakse ja inaktiveeritakse järgmiselt.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage NavigatsioonLiiklus.
Valige Liikluse reaalajateave, et RTTI aktiveerida või inaktiveerida (asendab tavapärase liiklusinfo RTTI-ga).
Üks hüpikaken pealkirjaga Tingimused ja üks pealkirjaga Andmete ühiskasutus kuvatakse, kui RTTI-d kasutatakse esimest korda.

Kui auto kaotab RTTI töötamise ajal Interneti-ühenduse, aktiveeritakse automaatselt tavaline liiklusteave. RTTI taasaktiveeritakse internetiühenduse taastumisel.

  1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
  2. 2 Real Time Traffic Information
  3. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?