Aktiivse parkimisabi teated*

Aktiivse parkimisabi PAP1 sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil.
Järgnevas tabelis on näited.
TeadeSpetsifikatsioon

Parkimisabi süsteem

Andurid blokeeritud, vajavad puhastamist

Üks või mitu funktsiooni andurit on blokeeritud, kontrollige ja parandage esimesel võimalusel.

Parkimisabi süsteem

Pole saadaval Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Park Assist Pilot

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?