Sõnumite haldamine juhiekraanil

Juhi ekraani sõnumitele reageerimiseks kasutatakse rooli parempoolset klahvistikku.
P5-1546–I+C–Message in driver display and right steering wheel switch 8"
Juhiekraanil1 olev teade ja rooli parempoolne klahvistik.
P5-1507–I+C–Message in driver display and right steering wheel switch
Juhiekraanil2 olev teade ja rooli parempoolne klahvistik.
  1. P5-Icon red circle 1Vasakule/paremale
  2. P5-Icon red circle 2Kinnitus

Juhiekraani mõnel teatel võib olla kinnitus- või nõustumisnupp.

Uue teate haldamine

Nupuga sõnumite puhul toimige järgmiselt.
Erinevate kasutatavate valikute vahel liikumiseks vajutage vasak- või paremnuppu (1).
Valiku tegemiseks vajutage kinnitusnuppu (2).
Sõnum kaob juhiekraanilt.
Nuputa sõnumite puhul toimige järgmiselt.
Teate sulgemiseks vajutage kinnitusnuppu (2) või laske sel mõne aja möödudes automaatselt ise sulguda.
Sõnum kaob juhiekraanilt.

Sõnumi salvestamisel paigutatakse see rakendusse Auto olek, mille saab avada keskekraani rakenduste kuval. Sellega koos kuvatakse keskekraanil sõnum Auto oleku rakendusse salvest. autoteade.

  1. 1 8-tollise juhiekraaniga.
  2. 2 12-tollise juhiekraaniga.

Kas sellest oli abi?