Aku

Elektrisüsteem on ühepooluseline ning autokeret ja mootorit kasutatakse voolujuhina.

Käivitusakut kasutatakse elektrisüsteemi sisselülitamiseks ning starteri ringiajamiseks ja muude elektriseadmete toitmiseks.

Käivitusaku väljavahetamiseks tuleb pöörduda teenindusse1.

Autol on pingeregulaatoriga vahelduvvoolugeneraator.

Käivitusaku on 12 V aku, mis on mõeldud süsinikdioksiidi vähendamiseks, funktsiooni Start/Stop kasutamiseks, regeneratiivseks laadimiseks ja auto eri süsteemide töö tagamiseks.

Aku kasutusea pikkusele ja toimimisele avaldavad mõju käivituste arv, aku tühjenemismäär, sõiduviis, sõiduolud, kliimatingimused jne.

 • Töötava mootori korral ärge ühendage akut kunagi lahti.
 • Kontrollige, et akujuhtmed oleksid õigesti paigaldatud ja klemmid korralikult pingutatud.

 Hoiatus

 • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
 • Ärge ühendage käivitusjuhtmeid kütusesüsteemi komponentide või liikuvate osadega. Olge kuumade mootoriosade juures ettevaatlik.
 • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
 • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.
 • Ärge suitsetage aku läheduses.

Laadimispunktid

Välise käivitusaku või akulaadija ühendamisel kasutage mootoriruumis olevaid laadimispunkte.

Laadimise ajal laetakse nii käivitusakut kui ka abiakut.

P6-1746-XC40-Battery charging points
 1. P5-Icon red circle 1Laadimise miinusklemm
 2. P5-Icon red circle 2Laadimise plussklemm

 Oluline

Käivitusaku või abiaku laadimiseks kasutage vaid kaasaegset ja reguleeritava laadimispingega akulaadijat. Kiirlaadimisfunktsioon võib akut kahjustada.

 Oluline

Kui järgmist juhist ei järgita, võib Infotainment-süsteemi energiasäästu funktsioon ajutiselt välja lülitada ja/või juhi ekraanile ilmuv teade põhiaku laetuse kohta võib olla pärast välise aku või akulaadija ühendamist ajutiselt mittekohaldatav:

 • Auto põhiaku negatiivset akuklemmi ei tohi mitte kunagi kasutada välise aku või akulaadija ühendamiseks – maanduspunktina võib kasutada üksnes auto negatiivset laadimispunkti.

 Märkus

Aku korduv tühjenemine lühendab aku kasutusiga.

Aku kasutusiga sõltub mitmest tegurist, sealhulgas sõidutingimustest ja kliimast. Aku käivitusvõime aja jooksul järk-järgult väheneb ja seetõttu tuleb seda uuesti laadida, kui autot ei ole pikemat aega kasutanud või kui sellega tehakse ainult lühikesi sõite. Käivitusvõimet piirab ka väga külm ilm.

Aku hea seisukorra säilitamiseks on soovitatav sõita vähemalt 15 minutit nädalas või ühendada aku akulaadijaga, mis vähehaaval automaatselt laeb.

Aku kasutusiga on maksimaalne, kui seda hoitakse täielikult laetuna.

Asukoht

P6-1746-XC40-Support battery location
Käivitusaku paikneb mootoriruumis.

 Hoiatus

Kui starteri aku ei ole ühendatud, tuleb õige toimivuse tagamiseks automaatne avamis- ja sulgemisfunktsioon lähtestada. Vahelejäämiskaitse toimimiseks tuleb teha lähtestamine.

 Oluline

Osadel mudelitel on aku kinnitatud rihmaga. Veenduge, et rihm on alati pingul.

Spetsifikatsioonid

AkuH6 AGM H6 EFB H7 AGM
Pinge (V)121212
Külmalt käivitamise võime2 - CCA3 (A)760 720800
Suurus, P × S × K278 × 175 × 190 mm (10,9 × 6,9 × 7,5 tolli) 278 × 175 × 190 mm (10,9 × 6,9 × 7,5 tolli)315 × 175 × 190 mm (12,4 × 6,9 × 7,5 tolli)
Võimsus (Ah)707080

Volvo soovitab jätta aku vahetamise volitatud Volvo teeninduse õlule.

 Oluline

Käivitus- või abiaku vahetamisel tuleb võtta kasutusele sama tüüpi aku.

 Oluline

Kui vahetate autol aku, peab uuel akul olema kindlasti sama külmkäivitusvõime ja tüüp mis originaalakul (vt aku silti).

 Märkus

Aku hoidiku suurus peab vastama originaalaku mõõtmetele.
 1. 1 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.
 2. 2 Vastavalt EN standardile.
 3. 3 Cold Cranking Amperes.

Kas sellest oli abi?