Tagaistme peatugede seadistamine

Seadistage kaassõitja peatuge vastavalt kaassõitja pikkusele. Parema tahavaate saamiseks klappige väliste istmete peatoed* alla.

Seadistage kaassõitja peatuge vastavalt kaassõitja pikkusele.

Peatoe reguleerimine, keskmine iste

P5-1507- Fold up headrest

Keskmise istme peatuge saab reguleerida sõitja pea kõrgusele, et võimalusel saaks kogu pead toetada. Nihutage seda käsitsi vastavalt vajadusele üles.

P5-16w17-V90-rear seat-Adjust headrest center

Peatoe allasuunamiseks tuleb vajutada nupp alla (vt joonist), vajutades peatuge samal ajal ettevaatlikult alla.

 Hoiatus

Kui keskmist istet ei kasutata, peab selle peatugi olema kõige alumises asendis. Kui kasutate keskmist istet, peab peatugi olema kaassõitja jaoks õigele kõrgusele seatud, nii et see kataks võimalusel kogu pea tagaosa.

Tagaistme äärmiste peatugede elektriline allalaskmine*

P5-1717-OM-XC60+XC60H-folding outer headrests rearseat

Välimist peatuge saab sisse tõmmata keskekraani funktsioonivaate kaudu. Peatugesid saab alla lasta süüteasendis 0.

P5-1507-Head rest fold-symbol funktionsvyn

Langetamise aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage nuppu Peatugi kokku.

Tõmba peatugi käsitsi üles, kuni kuuled klõpsatust.

 Hoiatus

Kui äärmistel tagaistmetel on kaassõitjad, siis ärge äärmisi peatugesid alla laske.

 Hoiatus

Peatugi peab pärast üles keeramist oma asendis fikseeruma.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?