Liiklusmärkide teave*

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon (RSI1) aitab juhil järgida kiirusega seonduvaid liiklusmärke ja teatud keelumärke, millest sõiduk on möödunud.

P5-1507-RSI Läsbara trafikskyltar
Loetavate märkide näited2.

RSI annab teavet hetkekiiruse, kiirtee ja maantee alguse/lõpu, möödasõidu keeluala, lubatud sõidusuuna jpm kohta.

Kui möödutakse korraga nii teetähisest kui ka kiiruspiirangu märgist, kuvab RSI teetähise sümboli. Uus kiiruspiirang kuvatakse joonena juhiekraani kiiruse skaalal.

 Märkus

Teatud turgudel on liiklusmärkide teabe kuvamise funktsioon (RSI) saadaval ainult koos teenusega Sensus Navigation.

 Hoiatus

  • Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Road Sign Information
  3. 2 Liiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid mõned näited.

Kas sellest oli abi?