Luku märguannete säte

Kasutaja saab keskekraani sätete menüüs valida, kuidas auto lukustamist ja avamist kinnitatakse.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarLukustamine.
Puudutage nuppu Lukustamise visuaalne tagasiside, et valida, millal annab auto visuaalse vastuse: Lukusta, Ava lukust, Mõlemad või funktsiooni väljalülitamisel.
Suunatuli sissetõmmatavate küljepeeglitega*
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarPeeglid ja mugavus.
Valige nupp Klapi peeglid lukustamisel kokku, et funktsioon aktiveerida või inaktiveerida.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?