Eelsoojenduse käivitamine/peatamine*

Eelsoojendus soojendab salongi ja mootorit või õhutab salongi enne sõidu alustamist. Selle funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt või mobiiltelefoni abil.

Käivitamine/peatamine keskekraanilt

P5-1646–Climate–Button preconditioning
Eelsoojenduse nupp kliimakuva vahekaardil Parkimiskliima.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Vajutage Eelsoojendus.
Eelsoojendus/-jahutus algab/seiskub ja nupu märgutuli süttib/kustub.

 Märkus

Reisijateruumi eelsoojendusfunktsiooni kasutamise ajal peavad auto uksed ja aknad olema suletud.

 Hoiatus

Kui autol on kütteseade*, siis ärge eelsoojendust kasutage.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla blokeeritud. Näiteks auto esiosa all olev sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni takistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

Käivitamine rakendusest*

Eelsoojenduse/-jahutuse saab käivitada ja valitud seadete teavet hallata seadmega, kuhu on installitud rakendus Volvo On Call*. Eelsoojendus soojendab salongi mugava temperatuurini või ventileerib salongi, puhudes väljast õhku sisse.

Salongi saab eelsoojendada/-jahutada ka mootori kaugkäivitusfunktsiooniga (Engine Remote Start – ERS)1 rakenduse Volvo On Call* kaudu.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Teatud riikides.

Kas sellest oli abi?