Elektrilise esiistme mälufunktsiooni abil salvestamine*

Mälufunktsioon salvestab istme ja küljepeeglite* sätted.

Mälufunktsiooni abil on võimalik salvestada kaht erinevat seadistust. Mälufunktsiooni* klahvistik asub juhiuksel.

P6-CMA-seat position memory buttons
  1. P5-Icon red circle 1Sätete salvestamise nupp M.
  2. P5-Icon red circle 2Mälunupp
  3. P5-Icon red circle 3Mälunupp

Seadistuse salvestamine

Seadke iste ja küljepeeglid sobivasse asendisse.
Vajutage ja hoidke all nuppu M. Nupu valgusnäidik süttib.
Hoidke kolme sekundi jooksul all nuppu 1 või 2.
Kui asend on valitud mälunupuga salvestatud, kõlab helisignaal ja nupu M märgutuli kustub.

Kui ühtki mälunuppu kolme sekundi jooksul ei vajutata, siis nupp M kustub ja salvestamist ei toimu.

Enne uue mäluasendi seadistamist tuleb istet uuesti reguleerida.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?