Automaatse kiiruspiiraja aktiveerimine/deaktiveerimine

Automaatse kiirusepiiraja funktsiooni (ASL1) saab aktiveerida ja deaktiveerida kiirusepiiraja (SL2) lisana.

ASLi aktiveerimine

P5-1646-Knapp Automatisk fartbegränsare

Nupp Kiirusepiirangu abi asub keskekraani funktsioonivaates.

Automaatse kiiruspiiraja aktiveerimiseks tehke järgmist.
Vajutage nuppu Kiirusepiirangu abi.
ASL lülitub ooterežiimi, nupul süttib roheline märgutuli ja juhiekraanil kuvatakse spidomeetri kesksel liiklusmärgi sümbol.
Vajuta rooli nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
ASL aktiveerub auto kehtiva liikumiskiirusega.

 Märkus

  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse liiklusmärkide teave juhiekraanil isegi siis, kui RSI ei ole aktiveeritud.
  • Kui soovite liiklusmärkide teabe juhiekraanilt eemaldada, peate deaktiveerima nii automaatse kiirusepiiraja kui ka RSI.
  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud ja RSI deaktiveeritud, siis RSI hoiatust ei kuvata. Sellisel juhul ei saa ka RSI sätteid reguleerida, sätete reguleerimiseks ja hoiatuste saamiseks peab RSI olema aktiveeritud.

ASLi deaktiveerimine

Automaatse kiiruspiiraja deaktiveerimiseks tehke järgmist.
Puudutage funktsioonivaates nuppu Kiiruse liiklusmärkide abi.
ASL lülitatakse välja ja nupp muutub HALLIKS - SL aktiveeritakse.

 Hoiatus

Lülitades ASL-i ümber SL-le, ei järgi auto enam märgitud kiiruspiiri vaid maksimaalset mällu talletatud kiirust.
  1. 1 Automatic Speed Limiter
  2. 2 Speed Limiter

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?