Liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni piirangud

Liiklusmärkide teabe (RSI1) funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.
Näited asjadest, mis võivad RSI toimimist vähendada on järgmised.
  • Loetamatuks muutunud märgid
  • Kurvidel asetsevad märgid
  • Ärapööratud või kahjustatud märgid
  • Kõrgele sõidutee kohale paigaldatud liiklusmärgid
  • Täielikult/osaliselt varjatud või halva asukohaga liiklusmärgid
  • Üleni või osaliselt jää, lume ja/või poriga kattunud märgid
  • Digitaalsed teekaardid2 on aegunud, ebatäpsed või ei sisalda need kiirusteavet3.

 Märkus

RSI-funktsioon võib käsitleda teatud tüüpi jalgrattahoidikuid (mis on ühendatud haagiste elektripistikupessa) ühendatud haagisena. Sellisel juhul võib juhiekraan kuvada vale kiiruse.

 Märkus

Funktsioon kasutab auto kaamerat, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Kaamera piirangud".
  1. 1 Road Sign Information
  2. 2 Kehtib funktsiooniga Sensus Navigation autodele.
  3. 3 Kaardiandmed koos kiirusteabega pole kõigis piirkondades saadaval.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?