Liiklusmärkide teave ja märkide kuvamine

Liiklusmärkide teabe funktsioon (RSI1) registreerib ja näitab liiklusmärke olenevalt liiklusmärgist ja olukorrast mitmel eri moel.

P5-1507-RSI Instrumentvisning
Salvestatud kiiruseteabe näide2.

Kui RSI tuvastab liiklusmärgi ja sellel oleva kiiruspiirangu, kuvatakse juhiekraanil liiklusmärk sümbolina koos punase kiiruspiiranguga spidomeetril.

P5-1507-RSI Omkörningsförbud

Lisaks kiiruspiirangu sümbolile võidakse kuvada ka täiendav2 liiklusmärk, nagu "möödasõidukeeld".

P5-1507-Symbol-RSI Förbjuden infart 19x19

Kui juht siseneb läbisõidukeeluga teele, hakkab liiklusmärgi sümbol2 juhiekraanil hoiatuseks vilkuma.

Kui auto on varustatud rakendusega Sensus Navigation, kasutatakse kaarditeavet ka selleks, et teha kindlaks, kas auto liigub õiges suunas.

Liiklusmärgi hoiatussignaal rakenduse aktiveerimisel saab juht määrata keelatud suunas pööramise puhuks ka helisignaali, vt peatüki "Liiklusmärkide teabe aktiveerimine/deaktiveerimine" alampeatükki "Helisignaali aktiveerimine/deaktiveerimine"

Kiiruspiirangu või kiirtee lõpp

Kui RSI tuvastab liiklusmärgi, mis viitab kaudselt praeguse kiiruspiirangu lõppemisele, nt kiirtee lõpus, kuvatakse juhiekraanil vastava liiklusmärgi sümbol.

Näited liiklusmärkidest, mis viitavad kaudselt kiiruspiirangule2 on järgmised.

P5-1507-RSI Alla begränsningar upphör

Kõikide piirangute lõpp.

P5-1507-RSI Motorväg upphör

Kiirtee lõpp.

Juhiekraanil olev sümbol kustub 10-30 sekundi pärast ja jääb kustunuks kuni järgmisest kiirusega seotud liiklusmärgist möödumiseni.

Kiiruspiirangu muutus

Kui möödute otsesest kiiruspiirangu märgist, pärast mida kiiruspiirang muutub, kuvatakse juhiekraanil vastava liiklusmärgi sümbol.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Näited liiklusmärkidest, mis viitavad otseselt kiiruspiirangule2.

Juhiekraanil olev sümbol kustub ligikaudu 5 minuti pärast ja jääb kustunuks kuni järgmisest kiirusega seotud liiklusmärgist möödumiseni.

Täiendavad märgid

P5-1507-RSI Hastighet vid undantag
Näiteid täiendavatest märkidest2.

Juhul kui samale teelõigule on paigaldatud teisi, erinevat piirkiirust lubavaid märke, kuvatakse täiendav märk, millega märgitakse erineva kiirusepiirangu rakendumise asjaolusid. On võimalik, et õnnetuste oht sellel teelõigul on teatavates oludes nagu vihma ja/või udu korral eriti kõrge.

Täiendav vihmasadu tähistav märk kuvatakse vaid sisselülitatud tuuleklaasipuhastite korral.

Kui auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis ja möödute haagise lisamärgiga kiiruspiirangu liiklusmärgist, kuvatakse vastav kiiruspiirang juhiekraanil.

P5-1507-RSI Hastighet begränsad sträcka/tid på dygnet

Mõned kiiruspiirangud rakenduvad näiteks alles pärast teatava vahemaa läbimist või kindlatel kellaaegadel. Juhti teavitatakse sellisest olukorrast kiirust tähistava sümboli alla kuvatava lisamärgi abil. Lisasümbol juhiekraanil näitab kas "DIST" või "TIME".

P5-1507-RSI Hastighet m Tilläggstavla utan innehåll

Lisamärgi sümbol tühja raami kujul juhiekraani kiirusesümboli2 all tähendab, et RSI avastas kiirusepiirangu kohta lisateavet andva lisamärgi.

Kooli või mängivaid lapsi tähistav liiklusmärk

P5-1617-RSI-Trafikskylt Skola/Lekande barn

Kui kooli või mängivaid lapsi tähistav liiklusmärk2 sisaldub satelliitnavigatsioonisüsteemi kaardiandmetes3, kuvatakse juhiekraanil seda tüüpi märk.

  1. 1 Road Sign Information
  2. 2 Liiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited.
  3. 3 Ainult autodel, millel on Sensus Navigation.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?