Lisasoojendi automaatse sisselülitumise aktiveerimine ja deaktiveerimine

Lisasoojendi aitab sõitmise ajal soojendada salongi ja mootorit.

Lisasoojendi automaatset käivitumist saab sisse ja välja lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage Kliima.
Täiendava soojenduse automaatse käivitamise aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Lisasoojendi.

 Märkus

Volvo soovitab, et lühikeste vahemaade läbimisel oleks lisakütteseadme automaatne käivitamine välja lülitatud.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?