Elektrilise esiistme reguleerimine*

Seadistage esiistme istmeseadistuste abil iste sobivasse asendisse. Aktiveerige nimmetugi ja kasutage seda, vajutades neljasuunalist nuppu.

P5-1507-Power front seats adjustments
  1. P5-Icon red circle 1Aktiveerige ja kasutage nimmetuge, lükates nuppu üles/alla/ette/taha.
  2. P5-Icon red circle 2Istmepadja esiserva tõstmiseks/langetamiseks seadistage üles/alla.
  3. P5-Icon red circle 3Istme ülestõstmiseks/allalaskmiseks seadke juhtnuppu ülespoole/allapoole.
  4. P5-Icon red circle 4Istme edasi-/tagasiliigutamiseks seadke juhtnuppu ettepoole/tahapoole.
  5. P5-Icon red circle 5Seljatoe kalde muutmiseks seadke juhtnuppe ette-/tahapoole.

Liigutamine on võimalik ainult ühes suunas korraga (ette/taha/üles/alla).

Esiistmete seljatoed saab ettepoole täiesti alla lasta.

P6-1746-CMA-Heightadjust front seat headrest
  1. P5-Icon red circle 1Saate peatugede kõrgust reguleerida nuppu vajutades.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?