Parkimisabi kaamera*

Parkimisabi kaamera võib aidata juhil kitsastes kohtades manööverdada. Takistustest annab märku keskekraanil olev kaamerakujutis ja graafika.

Parkimiskaamera on abisüsteem, mis aktiveeritakse automaatselt tagurpidikäigu valimisel või käsitsi keskekraanilt.

P5-1717-PAC KameraVyAlternativ
Kaameravaate näide1.
 1. P5-Icon red circle 1Suumi2 - suumib sisse/välja
 2. P5-Icon red circle 2360°-vaade* – aktiveerib/inaktiveerib kõik kaamerad.
 3. P5-Icon red circle 3PAS* – aktiveerib/inaktiveerib parkimisabisüsteemi.
 4. P5-Icon red circle 4Jooned – aktiveerib/inaktiveerib parkimise abijooned.
 5. P5-Icon red circle 5Veotiis* – aktiveerib/inaktiveerib haakekonksu parkimise abijooned*3.
 6. P5-Icon red circle 6CTA* – aktiveerib/inaktiveerib funktsiooni Cross Traffic Alert.

 Hoiatus

 • Parkimiskaamera on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Kaameral on pimealasid, kus olevaid takistusi ei tuvastata.
 • Olge eriti ettevaatlik auto lähedal olevate inimeste ja loomade suhtes.
 • Ekraanil olevad objektid võivad olla autole lähemal kui ekraanil tundub.
 • Parkimiskaamerad ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.
 3. 2 Parkimise abijooned lülitatakse sisse suumimisel välja.
 4. 3 Pole kõigis riikides saadaval.

Kas sellest oli abi?