Aktiivse parkimisabi piirangud*

Aktiivse parkimisabi PAP1 funktsioon ei suuda igas olukorras kõike tuvastada ja võib seetõttu toimida piiratult.

 Hoiatus

 • Funktsioon PAP on abivahend, mis lihtsustab sõitmist, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Olge eriti ettevaatlik auto lähedal olevate inimeste ja loomade suhtes.
 • Pidage meeles, et parkimisel võib auto esiosa liikuda vastutuleva liikluse suunas.
 • Parkimismanöövri arvutustes ei võeta arvesse objekte, mis asuvad anduri tuvastusalast kõrgemal. Seetõttu võib PAP põhjustada auto sisenemise parkimisalasse liiga vara – sel põhjusel tuleks selliseid parkimisalasid vältida.
 • PAP ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Juht peab olema teadlik järgmistest aktiivse parkimisabi piirangutest.

Parkimine on katkestatud

Parkimisjada katkestatakse järgmistel juhtudel:
 • kui juht puudutab rooliratast
 • sõiduki liiga suure liikumiskiiruse korral – üle 7 km/h (4 mph)
 • kui juht vajutab keskekraanil Tühista
 • ABS-i või elektroonilise stabiilsuskontrolli rakendumisel, näiteks kui ratas kaotab märjal teel haakumise
 • kui elektriline juhtimine töötab väiksema võimsuse juures – nt ülekuumenemisest tingitud jahutamise ajal (vt jaotist „Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud”).

Võimaluse korral teavitatakse juhti parkimise katkestamise põhjusest keskekraanil.

 Oluline

Teatavatel juhtudel ei suuda PAP parkimiskohti leida - selle üks põhjus võib olla, et andureid häirivad välised heliallikad, mille ultrahelisagedus on sama, mida kasutab ka süsteem.

Sellised allikad võivad näiteks olla helisignaalid, märjad rehvid asfaldil, pneumopidurid ja mootorrataste müra vms.

 Märkus

Andureid kattev pori, jää ja lumi vähendab nende funktsiooni ja võib mõõtmist takistada.

Juhi vastutus

Juht peab võtma arvesse, et PAP on vaid abisüsteem – mitte eksimatu ja täisautomaatne funktsioon. Seega peab juht olema valmis automaatse parkimise peatama.

Parkimise ajal peab silmas pidama ka muid asjaolusid, näiteks:
 • Juht peab alati määrama kindlaks, kas PAP-i valitud koht sobib parkimiseks.
 • Ärge kasutage PAP-i, kui on paigaldatud lumeketid või varuratas.
 • Ärge kasutage PAP-i, kui autole laaditud objektid ulatuvad autost välja.
 • Tugevas lume- või vihmasajus võib süsteem parkimiskohta valesti mõõta.
 • Parkimiskoha otsimisel ja mõõtmisel ei pruugi PAP märgata sügaval parkimiskohal olevaid esemeid.
 • Parkimiskohad kitsal tänaval ei pruugi sobida, sest manööverdusruumi on liiga vähe.
 • Kasutage heakskiidetud rehve2 õige rehvirõhuga, sest see mõjutab PAP-i võimet autot parkida.
 • Parkimisabi PAP võtab aluseks pargitud sõidukite praeguse asukoha – kui need on halvasti pargitud, on oht kahjustada auto rehve ja velgi vastu äärekive.
 • Kui parkimistaskus on mõni auto teistest rohkem väljaspool, siis võidakse parkimiskohad vahele jätta või neid valesti pakkuda.
 • PAP on ette nähtud parkimiseks sirgetel tänavatel, mitte järskudes kurvides. Seetõttu tuleb veenduda, et sõiduk paikneks PAP-süsteemiga võimaliku parkimiskoha mõõtmise ajal parkimiskohaga paralleelselt.

 Oluline

Velgede ja/või rehvide vahetamine heakskiiduga teiste velgede ja/või rehvide vastu võib tähendada rehvimõõdu muutumist ja süsteemi PAP parameetrite seadistamise vajadust. Pöörduge esinduse poole – soovitatavalt pöörduda Volvo esindusteenindusse.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Park Assist Pilot
 3. 2 „Ettenähtud rehvid“ tähendavad samatüübilisi ja samadega mõõtudega rehve, mis on autole tehase poolt originaalis paigaldatud.

Kas sellest oli abi?