Seisupiduri aktiveerimine ja deaktiveerimine

Et vältida auto liikumahakkamist, rakendage seisupidur.

Seisupiduri aktiveerimine

P6-1746-XC40-Apply parking brake
Tõmmake kangi ülespoole.
Kui seisupidur on aktiveeritud, süttib juhi ekraanil sümbol.
Veenduge, et auto on paigal.

Juhi ekraanil olev sümbol

TähisSpetsifikatsioon
P5-1507 Symbol Park brake

Sümbol süttib seisupiduri aktiveerimisel.

Kui sümbol vilgub, on ilmnenud tõrge. Lugege juhiekraanile ilmuvat teadet.

Automaatne aktiveerimine

Seisupidur aktiveeritakse automaatselt järgmistel juhtudel.

  • Funktsioon Auto Hold (automaatne pidurdamine paigalseisul) on aktiveeritud ja auto on seisnud paigal kauem kui viis minutit (5–10 minutit).
  • Järsul kallakul olles valitakse käiguasend P.
  • Kui mootor on välja lülitatud ja seisupiduri automaatne aktiveerimine on keskekraanil aktiveeritud.

Hädapidurdus

Hädaolukorras saab seisupiduri auto liikumise ajal aktiveerida, tõmmates kangi üles ja hoides seda selles asendis. Pidurdamine peatub, kui juhtnupp vabastatakse või gaasipedaal vajutatakse alla.

 Märkus

Suurel kiirusel avariipidurdamise aktiveerumisel kostab helisignaal.

Seisupiduri deaktiveerimine

P6-1746-XC40-Release parking brake

Käsitsi deaktiveerimine

Vajutage tugevalt piduripedaali.
Vajutage juhtnuppu allapoole.
Seisupidur vabaneb ja juhi ekraanil olev sümbol kustub.

Automaatne deaktiveerimine

Turvavöö kinnitamine.
Vajutage tugevalt piduripedaali.
Käivitage auto.

Valige käik D või R ja vajutage gaasipedaali.

Seisupidur vabaneb ja juhi ekraanil olev sümbol kustub.

 Märkus

Auto käivitamisel saab seisupiduri automaatselt vabastada ilma turvavööd kinnitamata.

Kas sellest oli abi?