Cross Traffic Alert*

CTA1 automaatse pidurdusega on juhiabi süsteem, mis täiendab funktsiooni BLIS2, et aidata juhil tuvastada tagurdamise ajal risti lähenevaid sõidukeid. Automaatse pidurduse alamfunktsiooniga saab auto peatada kokkupõrkeohu korral märkamatuks jäänud sõidukiga.

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip
CTA tööprintsiip.

CTA täiendab funktsiooni BLIS, tuvastades tagurdamise ajal risti lähenevaid sõidukeid, näiteks parkimiskohalt välja tagurdades.

CTA on eelkõige ette nähtud sõidukite avastamiseks. Soodsate tingimuste korral võib see avastada ka väiksemaid objekte, näiteks jalgrattureid ja jalakäijaid.

CTA on aktiivne vaid juhul, kui auto on tagurpidi veeremises või kui valitud on tagurpidikäik.

Juhul kui CTA tajub, et midagi on külje pealt lähenemas, siis antakse sellest märku järgmisel viisil.
 • helisignaal - heli kostub kas vasak- või parempoolsest kõlarist (olenevalt objekti lähenemise küljest).
 • Ekraanile ilmub helendav PAS3-graafika ikoon.
 • Parkimise abi kaamera pealtvaatesse ilmub ikoon.
P5-1646-CrossTrafficAlert Screen symbol
Ekraanile ilmub PAS3-graafika CTA valgustatud ikoon4.
 • Kui juht ei jälgi CTA hoiatust ja kokkupõrget pole võimalik vältida, lülitub auto peatamiseks sisse automaatse pidurduse funktsioon ja juhiekraanil kuvatakse selgitav tekst, miks auto pidurdas.

 Hoiatus

 • Funktsioon Cross Traffic Alert on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Automaatpidurduse alamfunktsioon suudab tuvastada ja pidurdab ainult liikuvate sõidukite tõttu, mitte seisvate takistuste tõttu, nagu jalgrattur või jalakäija.
 • Auto tagurdamisel vastutab ohutuse eest alati juht.
 • Cross Traffic Alert ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Cross Traffic Alert
 3. 2 Blind Spot Information
 4. 3 Park Assist System: tagurdamisanduritega parkimisabisüsteem
 5. 4 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kas sellest oli abi?