Kiirushoidiku väljalülitamine

Kiirushoidiku Cruise Control – CC saab deaktiveerida.
P5-1507-CC rattknappar-2
Funktsioonide nupud ja sümbolid1.

Kiirushoidiku väljalülitamine

Vajutage roolil nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2).
Kiirusehoidik viiakse ooterežiimi.
Muule funktsioonile lülitumiseks vajutage roolil nuppu ◀ (1) või ▶ (3).
Kiirushoidiku juhiekraani sümbol P5-15w07-Shift cruise (4) kustub - see kustutab määratud/salvestatud kiiruse.
Vajutage roolil uuesti nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2).
Käivitatakse teine funktsioon

 Märkus

Adaptiivse kiirushoidikuga* autodel saab valida kiirushoidiku ja adaptiivse kiirushoidiku vahel – vt jaotist "Vahetamine CC ja ACC vahel".
  1. 1 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
  2. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?