Tuuleklaasi puhastiharjade asendamine

Klaasipuhastajad puhastavad tuuleklaasi ja tagaklaasi veest. Koos klaasipesuvedelikuga aitavad klaasipuhastajad puhastada klaasi mustusest ja tagavad seeläbi juhtimiseks vajaliku nähtavuse. Tuuleklaasi- ja tagaaknapuhasteid saab vahetada.

Tuuleklaasipuhasti vahetamine

P5-1507-Change windshield wiper blades - step 1
P5-1507-Change windshield wiper blades - step 2
P5-Icon gray box 1

Voltige puhasti üles siis, kui see on teenindusasendis. Teenindusasend aktiveeritakse/inaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaate kaudu, kui auto on liikumatu ja tuuleklaasipuhastid ei tööta. Vajutage klaasipuhasti raamil olevat nuppu ja tõmmake puhasti selle hoidikuga paralleelselt välja.

P5-Icon gray box 2

Lükake uus klaasipuhasti kohale, kuni kuuled klõpsatust.

Kontrollige, kas klaasipuhasti on kindlalt paigas.
Asetage puhasti tagasi vastu tuuleklaasi.
P5-1507-Wiper blades diffrent length
Klaasipuhasteid on eri pikkusega.

 Märkus

Klaasipuhastite harjad on erineva pikkusega. Juhipoolne hari on pikem kui kaassõitjapoolne.

Kas sellest oli abi?