Tagaluugi lukust lahti tegemine kaugjuhtimispuldiga

Saate avada ka ainult tagaluugi, vajutades selleks kaugjuhtimispuldi nuppu.
16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button
Tagaluugi avamiseks ja alarmi välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing nuppu1.
Vajutage kaugjuhtimispult-võtme nuppu P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing.

Näidikupaneelil olev lukustuse ja alarmi märgutuli kustub, mis tähendab, et kogu auto pole enam valve all.

Alarmitase, liikumisandurid ja tagaluugi avamise andurid ühendatakse lahti.

Tagaluuk on lukust lahti, kuid jääb suletuks. Uksed on endiselt lukus ja nende alarmifunktsioon on aktiveeritud.

Tagaluugi avamiseks vajutage tagaluugi käepideme all olevat kummist puuteplaati ja avage tagaluuk.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Elektrilise tagaluugiga versioon*.

Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing ligikaudu 1,5 sekundit all

Tagaluuk vabaneb lukust ning avaneb, kuid uksed on endiselt lukus ja nende alarmfunktsioon on aktiveeritud.
  1. 1 Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.
  2. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?