Süsteemikeele muutmine

Keelesätted on määratud keskekraani menüüs Seaded.

 Märkus

Kui muudate keskekraanil keelt, võib juhtuda, et osa kasutusjuhendi teabest ei vasta enam riiklikele või kohalikele seadustele ja eeskirjadele. Ärge valige keelt, mida te hästi ei oska, sest see võib raskendada ekraanil menüüdes liikumist ja õigesse menüüsse naasmist.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Minge menüüsse SüsteemSüsteemi keeled ja ühikud.
Valige Süsteemi keel. Hääljuhtimist toetavad keeled on märgitud hääljuhtimise sümboliga.

Juhiekraani ja keskekraani keeli muudetakse.

Kas sellest oli abi?