Eesmised udutuled/kurvituled*

Eesmised udutuled eritavad tugevamat valgust kui lähituled ja on seetõttu udu korral täiendavaks abiks.
P5-1507 Button, front fog light
Eesmiste udutulede nupp.

Eesmised udutuled saab sisse lülitada ainult süüteasendis II või kui mootor töötab ja roolikangi valikunupp on asendis P5-1707 Symbol AUTO, P5-1507 Symbol low beam või P5-1507 Symbol position light.

Aktiveerimiseks ja inaktiveerimiseks vajutage nuppu. Kui eesmised udutuled sisse lülitatakse, süttib juhiekraanil olev sümbol P5-1507 Symbol Fog light front.

eesmised udutuled lülituvad automaatselt välja, kui käivitusnuppu keeratakse päripäeva mootori seiskamiseks või roolikangi valikulüliti keeratakse asendisse P5-1507 Symbol zero (light).

 Märkus

Udutulede kasutamise eeskirjad erinevad riigiti.

Kurvituled*

Eesmised udutuled võivad olla varustatud kurvifunktsiooniga, mis valgustab ajutiselt diagonaalselt auto ees olevat ala järsus kurvis rooli keeramise suunas või sisselülitatud suunatulede suunas.

Funktsioon aktiveerub hämaras või pimedas, kui roolikangi valikulüliti on asendis P5-1707 Symbol AUTO või P5-1507 Symbol low beam ja auto liikumiskiirus on aeglasem kui 30 km/h (ligikaudu 20 mph).

Peale selle lülituvad tagurdamisel lisaks tagurdustulele ka mõlemad kurvituled sisse.

Funktsioon aktiveeritakse tehases, kuid selle saab keskekraani abil sisse ja uuesti välja lülitada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?