Juhi ekraanil olevad märguandesümbolid

Märguande sümbolid hoiatavad sõiduki juhti funktsiooni rakendumisest, süsteemi töölelülitumisest või vea ja tõrke korral süsteemi/funktsiooni toimes.
TähisSpetsifikatsioon
P5-1507 Symbol General yellow

Informatsioon, loe ekraaniteksti

Kui mõni auto süsteemidest ei tööta nii nagu ette nähtud, süttib see infosümbol ja juhi ekraanil kuvatakse tekstteade. Infotähist näidatakse vahest koos muude tähistega.

P5-1507 Symbol Brake warning

Viga pidurisüsteemis

Sümbol süttib kui seisupiduri töös on tõrge.

P5-1507 Symbol ABS brake

Viga ABS-süsteemis

Selle sümboli süttimine tähendab, et süsteem ei tööta. Auto tavaline pidurisüsteem töötab ilma ABS-funktsioonita edasi.

P5-1507 Symbol Auto hold

Automaatpidur on sisse lülitatud

Sümbol süttib, kui funktsioon on aktiveeritud ja jalgpidur või seisupidur on rakendatud. Pidur hoiab autot paigal, kui auto on seisma jäänud.

P5-1507 Symbol TPMS

Rehvirõhu seiresüsteem

Sümbol süttib, kui rehvirõhk on liiga madal. Rehvirõhu süsteemi tõrke korral vilgub sümbol esmalt ühe minuti ja jääb seejärel põlema. See võib juhtuda, kuna süsteem ei suuda rehvirõhku tuvastada või juhti hoiatada.

P5-1507 Symbol MIL

Heitmesüsteem

Kui tähis kuvatakse pärast mootori käivitamist, võib auto heitmesüsteemis viga olla. Sõitke kontrollimiseks autoteenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

P5-15w19 Symbol Turn indicator left
P5-1507 Symbol Turn indicator right

Vasak- ja parempoolne suunatuli

Sümbol vilgub suunatulede kasutamisel.

P5-1507 Symbol Forward lights

Parktuled

Sümbol süttib kui gabariidituled on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol ABL

Viga esitulede süsteemis

Sümbol süttib, kui ABL-süsteemis (aktiivsed pööramistuled) on tõrge või on esitulede süsteemis ilmnenud muu tõrge.

P5-1507 Symbol Auto high beam active

Aktiivsed kaugtuled põlevad

Sümbol süttib siniselt kui automaatsed kaugtuled on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive

Aktiivsed kaugtuled ei põle

Sümbol süttib valgelt kui automaatsed kaugtuled on välja lülitatud.

P5-15w19 Symbol High beam active

Kaugtuli sees

Sümbol põleb siis, kui kaugtuled on sisse lülitatud või neid vilgutatakse.

P5-1507 Symbol Auto high beam active 2

Aktiivsed kaugtuled põlevad

Sümbol süttib siniselt kui automaatsed kaugtuled on sisse lülitatud. Gabariidituled on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol Auto high beam inactive 2

Aktiivsed kaugtuled ei põle

Sümbol süttib valgelt kui automaatsed kaugtuled on välja lülitatud. Gabariidituled on sisse lülitatud.

P5-15w19 Symbol High beam active 2

Kaugtuli sees

Sümbol süttib, kui kaugtuled või gabariidituled on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol Fog light front

Eesmised udutuled põlevad

See sümbol süttib, kui eesmine udulatern on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol Fog light rear

Tagumine udulatern põleb

See sümbol süttib, kui tagumine udutuli on sisse lülitatud.

P5-1507 Symbol Rain sensor

Vihmaandur on sisse lülitatud

See sümbol süttib, kui vihmaandur on sisse lülitatud.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Eelsoojendus on sisse lülitatud

See sümbol süttib, kui mootoriplokk ja salongikütteseade/kliimaseade eelsoojendus on sisse lülitatud.

P5-15w19 Symbol ESC

Stabiilsussüsteem

Tule vilkumine näitab, et stabiilsussüsteem töötab. Sümboli pidev põlemine tähendab, et süsteemis on rike.

P5-1507 Symbol ESC sport

Stabiilsussüsteem, sport-režiim

Sümbol süttib, sportrežiim on aktiveeritud. Spordirežiim lisab auto juhtimisele sportlikkust. Süsteem tuvastab, kas gaasipedaali ja rooli kasutamine ning kurvide läbimine on tavalise sõiduga võrreldes energilisem ja võimaldab teatud piirini tagaosa kontrollitud külglibisemist enne vahele segamist ja auto liikumise stabiliseerimist.

P5-1507 Symbol LKA - Active

Sõidurajaabi

Valge tuli: sõidurajaabi on sees ja sõiduridasid tuvastatakse.

Hall tuli: sõidurajaabi on sees, aga sõiduridasid ei tuvastata.

Kollane tuli: Sõidurajahoiatused/-märguanded.

P5-1507 Symbol LKA - Active 2

Sõidurajahoiatused ja vihma andur

Valge tuli: sõidurajaabi on sees ja sõiduridasid tuvastatakse. Vihma andur on sisse lülitatud.

Hall tuli: sõidurajaabi on sees, aga sõiduridasid ei tuvastata. Vihma andur on sisse lülitatud.

P5-1746-ALL-Adblue tell tale symbol

AdBlue süsteem1

Sümbol süttib, kui AdBlue tase on madal või AdBlue süsteemis tekib rike.

  1. 1 Kehtib diiselmootoriga autodele.

Kas sellest oli abi?