Esiistme nimmetoe* reguleerimine

Nimmetoe teguleerimiseks võib kasutada neljasuunalist nuppu* istmel.

P6-CMA-seat multifunction controls
Istme küljel asuv neljasuunaline juhtnupp.

Neljasuunaline nimmetugi pakub võimalusi nimmetoe reguleerimiseks. Selle kasutamiseks vajutage istmeosa küljel olevat neljasuunalist nuppu. Nimmetuge saab reguleerida ette/taha ja üles/alla.

Esiistme nimmetoe* reguleerimine

Selgroo toe seadistamiseks:

Nimmetoe üles/alla liigutamiseks vajutage neljasuunalist nuppu (ümmargune) üles/alla.
Nimmetoe suurendamiseks vajutage neljasuunalise nupu esiosa.
Nimmetoe vähendamiseks vajutage neljasuunalise nupu tagaosa.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?