Interneti-ühendusega auto*

Kui auto on Internetiga ühendatud, saate näiteks kasutada rakenduste kaudu veebiraadiot ja muusikateenuseid, laadida alla tarkvara ning võtta ühendust müügiesindusega.

Auto on ühendatud Bluetoothi, Wi-Fi või auto sisseehitatud modemi* kaudu.

Kui auto on loonud Interneti-ühenduse, saab seda (Wi-Fi kuumkohana) jagada, et võimaldada Interneti-ühenduse loomine ka muudes seadmetes1.

Ühendusolekut märgib keskekraani olekuribal olev sümbol.

P5-1717-Connected car

 Märkus

Andmevahetus toimub üle interneti (andmeside), mis võib olla tasuline.

Andmesiderändluse kasutamine võib kulusid veelgi suurendada.

Küsige võrguoperaatorilt andmesidehindade teavet.

 Märkus

Kui kasutate funktsiooni Apple CarPlay, saab auto Interneti-ühenduse luua ainult Wi-Fi või automodemi abil*.

 Märkus

Kui kasutate funktsiooni Android Auto, saab auto Internetiga ühendada Wi-Fi, Bluetoothi või automodemi abil*.

Enne auto ühendamist Internetiga lugege teenusetingimusi ja kliendi privaatsuspoliitikat veebiaadressil support.volvocars.com.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See ei kehti, kui ühendus on loodud Wi-Fi abil.